Tạm ngưng hoạt động vì BẢO TRÌ
Vì hoạt động bảo trì cần thiết, dịch vụ này sẽ tạm ngưng hoạt động vào Thứ Bảy ngày 27 tháng 8, từ 07:00 đến 11:00 theo giờ CET (dự tính từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều theo giờ Việt Nam).
Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.